Kirtan Pardhana Logo

Events

Mar 18 2018

Nehru Nagar, Delhi

Mar 18 2018

Moti Nagar, Delhi

Mar 17 2018

Rampura, Delhi

Mar 17 2018

Hari Nagar, Delhi

Mar 13 2018

G.Nanak Pio Sahib & G.Sis Ganj Sahib, Delhi

Mar 08 2018

08-11March2018, Gurdaspur, Punjab

Mar 11 2018

Fateh Nagar, Delhi

Mar 11 2018

Moti Nagar, Delhi

Mar 10 2018

Gurudwara Singh Sabha, Gurugram

Mar 10 2018

N.I.T Faridabad