Kirtan Pardhana Logo

Events

Jan 02 2018

Inderlok, Delhi

Jan 02 2018

Paharganj, New Delhi

Jan 01 2018

G.Sis Ganj Sahib, Delhi

Jan 01 2018

G.Nanak Pio Sahib, Delhi

Jan 01 2018

Lajpat Nagar, New Delhi

Dec 31 2017

G.Sis Ganj Sahib, Delhi

Dec 31 2017

Greater Kailash-2 New Delhi

Dec 31 2017

Ramesh Nagar, Delhi

Dec 31 2017

Patel Nagar, Delhi

Dec 31 2017

G.Nanak Pio Sahib, Delhi