Kirtan Pardhana Logo

Events

Aug 27 2017

Nagar Soor Singh, Amritsar

Aug 26 2017

Ashram, Delhi

Aug 25 2017

Nehru Vihar, New Delhi

Aug 24 2017

G.Sri Kandh Sahib,Batala

Aug 22 2017

22-23 August, Yamuna Nagar, Haryana

Aug 23 2017

Gopal Park, Chand Nagar, Delhi

Aug 22 2017

G.Moti Bagh Sahib, New Delhi

Aug 19 2017

Guru Nanak Pura,Jail Road, Delhi

Aug 16 2017

Gurudwara Sis Ganj Sahib, Delhi

Aug 15 2017

Gurudwara Damdama Sahib,Delhi