Kirtan Pardhana Logo

Events

Jan 14 2018

G.Nanak Pio Sahib, Delhi

Jan 13 2018

Lajpat Nagar, Delhi

Jan 13 2018

Gurudwara Bangla Sahib, Delhi

Jan 10 2018

10-12 February 2018, Jawahar Nagar, Jaipur

Jan 11 2018

Hari Nagar, Delhi

Jan 07 2018

Sector-37, Faridabad

Jan 07 2018

Sector-15,Faridabad

Jan 06 2018

Chand Nagar, Delhi

Jan 05 2018

Tilak Vihar, Delhi

Jan 05 2018

G.Sis Ganj Sahib, Delhi