Kirtan Pardhana Logo

Events

Jan 25 2018

Bali Nagar, Delhi

Jan 25 2018

Tilak Nagar, Delhi

Jan 21 2018

Kirti Nagar, Delhi

Jan 20 2018

New Township, Faridabad

Jan 14 2018

14-20 January 2018, Various Locations, Delhi

Jan 20 2018

Punajbi Bagh, Delhi

Jan 20 2018

Gurudwara Sis Ganj Sahib, Delhi

Jan 19 2018

Azadpur, Delhi

Jan 19 2018

Mata Sahib Kaur Auditorium, Delhi

Jan 14 2018

Gurudwara Bangla Sahib, Delhi