Kirtan Pardhana Logo

Events

Sep 19 2017

Fateh Nagar, Delhi

Sep 15 2017

15,16 & 17 September 2017, G.Hida Ki Mori, Jaipur Details

Sep 15 2017

15,16 & 17 September 2017, G.Hida Ki Mori, Jaipur

Sep 16 2017

G.Nanak Pio Sahib, Delhi

Sep 15 2017

G.Nanak Pio, New Delhi

Sep 13 2017

G.Bangla Sahib, New Delhi

Sep 11 2017

G.Sant Pura,Tilak Nagar, Delhi

Sep 09 2017

9-10 September, Jodhpur, Rajasthan

Sep 10 2017

Karol Bagh, Delhi

Sep 09 2017

Vishnu Garden, Delhi