Kirtan Pardhana Logo

Events

Feb 10 2018

10-11 February 2018, Jawahar Nagar, Jaipur

Feb 11 2018

Hari Nagar, Delhi

Feb 10 2018

Hari Nagar, Delhi

Feb 10 2018

Hoshiarpur. Punjab

Feb 10 2018

Tilak Nagar, Delhi

Feb 08 2018

Gurudwara Tikana Sahib, Punjabi Bagh, Delhi

Feb 05 2018

Model Town, Ludhiana

Feb 04 2018

Uttam Nagar, Delhi

Feb 03 2018

Model Town, Yamuna Nagar

Jan 31 2018

G.Bangla Sahib,Delhi