Kirtan Pardhana Logo

Events

Apr 22 2018

Inderlok, Delhi

Apr 22 2018

Shastri Nagar, Delhi

Apr 22 2018

Vishnu Garden, Delhi

Apr 21 2018

Inderpuri, New Delhi

Apr 21 2018

Majlis Park, Delhi

Apr 20 2018

Saket, Delhi

Apr 20 2018

Malviya Nagar, Delhi

Apr 15 2018

15,16 & 17 April, Gurudwara Rakab Ganj Sahib

Apr 16 2018

G.Bangla Sahib,Delhi

Apr 15 2018

Uttam Nagar, Delhi