Kirtan Pardhana Logo

Events

Mar 02 2018

Lajpat Nagar, New Delhi

Mar 02 2018

G.Nanak Pio Sahib, Delhi

Mar 01 2018

Shiv Nagar, Delhi

Mar 01 2018

G.Bangla Sahib,Delhi

Mar 01 2018

Ramesh Nagar, Delhi

Feb 27 2018

G.Rakab Ganj Sahib, Delhi

Feb 25 2018

25-26 Febraury 2018, Paharganj Delhi

Feb 24 2018

Hem Nagar, Sonipat

Feb 25 2018

Karnal, Haryana

Feb 25 2018

Pind Goht Pokhar, Punjab