Kirtan Pardhana Logo

Events

Jan 15 2017

G.Rakab Ganj Sahib,New Delhi

Jan 15 2017

Lawrence Road, New Delhi

Jan 14 2017

Faridabad,New Delhi

Jan 11 2017

Lakhimpur-Kheri,UP

Jan 08 2017

Sector 8,Rohini, Delhi

Jan 08 2017

Sector 37,Faridabad

Jan 06 2017

Greater Kailash-2,New Delhi

Jan 05 2017

G.Rakab Ganj Sahib,New Delhi

Jan 05 2017

New Mahavir Nagar,New Delhi

Jan 02 2017

G.Bangla Sahib,New Delhi