Kirtan Pardhana Logo

Events

Feb 11 2017

11-12Feb, Jwahar Nagar,Jaipur

Feb 11 2017

Narang Colony, New Delhi

Feb 07 2017

7-9Feb, Greater Kailash-2, New Delhi

Jan 28 2017

Jalandhar

Jan 27 2017

G.Bangla Sahib,New Delhi

Jan 27 2017

G.Sis Ganj Sahib,New Delhi

Jan 26 2017

Manohar Nagar, New Delhi

Jan 25 2017

Pahrganj,New Delhi

Jan 20 2017

Kohat Enclave,New Delhi

Jan 21 2017

Karol Bagh,New Delhi