Kirtan Pardhana Logo

Events

Aug 05 2017

Gurudwara Bangla Sahib,Delhi

Aug 05 2017

Jangpura,Delhi

Jul 29 2017

G.Bangla Sahib,Delhi

Jul 18 2017

G.Rakab Ganj Sahib, Delhi

Jul 17 2017

G.Bangla Sahib,Delhi

Jul 17 2017

G.Sis Ganj Sahib, Delhi

Jul 16 2017

Karol Bagh, Delhi

Jul 15 2017

G.Bangla Sahib,Delhi

Jul 01 2017

Jhangola,New Delhi

Jun 29 2017

G.Bangla Sahib,Delhi