Kirtan Pardhana Logo

Events

Jan 14 2018

Gurudwara Bangla Sahib, Delhi

Jan 14 2018

G.Nanak Pio Sahib, Delhi

Jan 13 2018

Lajpat Nagar, Delhi

Jan 13 2018

Gurudwara Bangla Sahib, Delhi

Jan 11 2018

Hari Nagar, Delhi

Jan 07 2018

Sector-37, Faridabad

Jan 07 2018

Sector-15,Faridabad

Jan 06 2018

Chand Nagar, Delhi

Jan 05 2018

Tilak Vihar, Delhi

Jan 05 2018

G.Sis Ganj Sahib, Delhi