Kirtan Pardhana Logo

Events

Nov 04 2017

Gurudwara Rakab Ganj Sahib,Delhi

Nov 04 2017

GK-2, Delhi

Nov 04 2017

Tilak Vihar, Delhi

Nov 04 2017

Vasant Kunj, Delhi

Nov 04 2017

Mahvir Nagar, Delhi

Nov 04 2017

East of Kailash, Delhi

Nov 01 2017

01 November to 03 November Tilak Vihar, Delhi

Nov 01 2017

G.Bangla Sahib, New Delhi

Oct 28 2017

Gurudwara Bangla Sahib, Delhi

Oct 27 2017

27-28 October 2017, Gurudwara Bala Sahib, Delhi