Kirtan Pardhana Logo

Events

Nov 17 2017

Sahibzada Ajit Singh Nagar, Mohali, Punjab

Nov 16 2017

G.Nanak Pio Sahib, Delhi

Nov 16 2017

Chandigarh, Punjab

Nov 14 2017

Rama Mandi, Jalandhar, Punjab

Nov 13 2017

Nangel, Ropar, Punjab

Nov 08 2017

09-12 November, GUrdaspur, Punjab

Nov 12 2017

Anaz Mandi, Ymuna Nagar, Haryana

Nov 11 2017

Rohini, Delhi

Nov 11 2017

Bhai Mati Das Chowk, Chandni Chowk, Delhi

Nov 10 2017

Kalyanpur, Delhi